Sie sind hier:HomeTilbakeblikkGjennomgang / Tysk-Norsk Ungdomsforum 2019 i Frankfurt am Main

Skrik eller skriv! Tysk-Norsk Ungdomsforum 2019 i Frankfurt

Rundt 40 deltakere fra Norge og Tyskland ble i år invitert til Frankfurt. Som tidligere år måtte alle deltakerne gå igjennom en søknadsprosedyre før de ble valgt ut. Årets Ungdomsforum fant sted fra 11.-14. oktober som en opptakt til Norges gjestelandsdeltakelse under Bokmessen i Frankfurt, og gikk under mottoet «Skrik eller skriv – Ord for demokrati og frihet».

I løpet av de fire dagene fulgte ungdommene fire ulike workshops der de jobbet med oppgaver knytte til årets motto. I workshopen Språk oversatte deltakerne norsk dikt til tysk, lagde tyske og norske tungebrekkere, og appeller med slagord som var viktige for den enkelte. En viktig del var at deltakerne skulle bli bedre kjent med de to språkene. Det ble derfor lagt stor vekt på hvor nær beslektet norsk og tysk er.

I workshopen Fotografi var hovedtema billedspråk. På ulike steder i Frankfurt lette deltakerne etter forskjellige motiver som kunne knyttes til årets motto. En viktig del av arbeidet var å lære hvordan man med fotografisk utstyr kunne ta de beste bildene slik at budskapet ble videreformidlet til publikum på en best mulig måte. 

Skuespill var en ny workshop under årets Ungdomsforum. Her improviserte deltakerne live på scenen og skrev sine egne sketsjer. Også her gikk ord for demokrati og frihet igjen. Nettmobbing, utfrysning og diskriminering var elementer som gikk igjen i stykkene. I workshopen Avis lagde deltakerne sin helt egen avis. Den tradisjonsrike Ungdomsforum-avisen som alltid har gått under navnet Propeller hadde i år for anledningen fått navnet Skrik. I workshopen lærte deltakerne ulike former for journalistisk arbeid, deriblant de vanligste uttrykksformene i pressen, slik som reportasje, fem på gaten og avisportrett.

Foruten workshopene så har Ungdomsforumet også alltid et rikholdig kulturprogram. Med Norge som årets gjesteland under Bokmessen i Frankfurt var byen fylt med ulike utstillinger med fokus på Norge. MAK – Museum für angewandte Kunst var for anledningen omvandlet til House of Norway. Her fikk deltakerne på fredagskvelden en helt egen omvisning, noe som var stas både for de norske og tyske deltakerne. 

Lørdag formiddag var det «natursti» i Frankfurt – en flott måte å aktivisere deltakerne på samtidig som de får muligheten til å utforske byen. Oppgavene førte deltakerne til ulike severdigheter i Frankfurt med en spesiell tilknytning til demokrati og frihet, som f.eks. Paulskirche og fødestedene til Oskar Schindler og Johann Wolfgang von Goethe. På lørdagskvelden var det lagt opp til bokbad med den norske forfatteren Helene Imislund og den tyske forfatteren og oversetteren Matthias Jügler. Aktiv deltakelse fra ungdommene under seansen med deres engasjement og entusiasme gjorde dette til en vellykket kveld.

En viktig del av Ungdomsforumet er å informere om hvilke muligheter som finnes i de to landene. Deler av søndagen var derfor viet til noen av samarbeidspartnerne, deriblant Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen og den tyske stiftelsen Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Her ble det informert om hvilket arbeid disse stiftelsene til daglig gjør og hvilke ulike stipendmuligheter de tilbyr. 

Høydepunktet under Tysk-Norsk Ungdomsforum er alltid den høytidelige avslutningen, der alle workshopene presentere sitt arbeid foran samarbeidspartnere, sponsorer og inviterte gjester. Det er like imponerende hvert år hva deltakerne har fått til i løpet av de fire dagene. Etter stemningen i salen å dømme var årets publikum også begeistret.

Årets Ungdomsforum har fått en mengde positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Elementer som trekkes frem er den enestående mulighetene til å møte autentisk tysk språk og kultur. De tyske deltakerne var også glade for å kunne lære litt grunnleggende norsk. Og det er nettopp språk- og kulturutveksling som er hovedtanken bak Tysk-Norsk Ungdomsforum.

totop