Sie sind hier:Home / Deutsch-Norwegisches Jugendforum

Skrik eller skriv! Tysk-Norsk Ungdomsforum 2019 i Frankfurt

Foto: Assunta Jaeger

Rundt 40 deltakere fra Norge og Tyskland ble i år invitert til Frankfurt. Som tidligere år måtte alle deltakerne gå igjennom en søknadsprosedyre før de ble valgt ut. Årets Ungdomsforum fant sted fra 11.-14. oktober som en opptakt til Norges gjestelandsdeltakelse under Bokmessen i Frankfurt, og gikk under mottoet «Skrik eller skriv – Ord for demokrati og frihet».

I løpet av de fire dagene fulgte ungdommene fire ulike workshops der de jobbet med oppgaver knytte til årets motto. I workshopen Språk oversatte deltakerne norsk dikt til tysk, lagde tyske og norske tungebrekkere, og appeller med slagord som var viktige for den enkelte. En viktig del var at deltakerne skulle bli bedre kjent med de to språkene. Det ble derfor lagt stor vekt på hvor nær beslektet norsk og tysk er.

I workshopen Fotografi var hovedtema billedspråk. På ulike steder i Frankfurt lette deltakerne etter forskjellige motiver som kunne knyttes til årets motto. En viktig del av arbeidet var å lære hvordan man med fotografisk utstyr kunne ta de beste bildene slik at budskapet ble videreformidlet til publikum på en best mulig måte. 

Skuespill var en ny workshop under årets Ungdomsforum. Her improviserte deltakerne live på scenen og skrev sine egne sketsjer. Også her gikk ord for demokrati og frihet igjen. Nettmobbing, utfrysning og diskriminering var elementer som gikk igjen i stykkene. I workshopen Avis lagde deltakerne sin helt egen avis. Den tradisjonsrike Ungdomsforum-avisen som alltid har gått under navnet Propeller hadde i år for anledningen fått navnet Skrik. I workshopen lærte deltakerne ulike former for journalistisk arbeid, deriblant de vanligste uttrykksformene i pressen, slik som reportasje, fem på gaten og avisportrett.

Foruten workshopene så har Ungdomsforumet også alltid et rikholdig kulturprogram. Med Norge som årets gjesteland under Bokmessen i Frankfurt var byen fylt med ulike utstillinger med fokus på Norge. MAK – Museum für angewandte Kunst var for anledningen omvandlet til House of Norway. Her fikk deltakerne på fredagskvelden en helt egen omvisning, noe som var stas både for de norske og tyske deltakerne. 

Lørdag formiddag var det «natursti» i Frankfurt – en flott måte å aktivisere deltakerne på samtidig som de får muligheten til å utforske byen. Oppgavene førte deltakerne til ulike severdigheter i Frankfurt med en spesiell tilknytning til demokrati og frihet, som f.eks. Paulskirche og fødestedene til Oskar Schindler og Johann Wolfgang von Goethe. På lørdagskvelden var det lagt opp til bokbad med den norske forfatteren Helene Imislund og den tyske forfatteren og oversetteren Matthias Jügler. Aktiv deltakelse fra ungdommene under seansen med deres engasjement og entusiasme gjorde dette til en vellykket kveld.

En viktig del av Ungdomsforumet er å informere om hvilke muligheter som finnes i de to landene. Deler av søndagen var derfor viet til noen av samarbeidspartnerne, deriblant Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen og den tyske stiftelsen Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Her ble det informert om hvilket arbeid disse stiftelsene til daglig gjør og hvilke ulike stipendmuligheter de tilbyr. 

Høydepunktet under Tysk-Norsk Ungdomsforum er alltid den høytidelige avslutningen, der alle workshopene presentere sitt arbeid foran samarbeidspartnere, sponsorer og inviterte gjester. Det er like imponerende hvert år hva deltakerne har fått til i løpet av de fire dagene. Etter stemningen i salen å dømme var årets publikum også begeistret.

Årets Ungdomsforum har fått en mengde positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Elementer som trekkes frem er den enestående mulighetene til å møte autentisk tysk språk og kultur. De tyske deltakerne var også glade for å kunne lære litt grunnleggende norsk. Og det er nettopp språk- og kulturutveksling som er hovedtanken bak Tysk-Norsk Ungdomsforum.

 

Søk nå!

SKRIK ELLER SKRIV  - ORD FOR DEMOKRATI OG FRIHET

13. Tysk-Norsk Ungdomsforum fra 11. til 14. oktober 2019 i Frankfurt am Main

Vi kan ytre oss fritt, vi kan reise, studere og arbeide i utlandet, vi kan utøve vår religion, planlegge vår egen fremtid og vi er i den heldige situasjon at vi lever i et trygge og fredelige land.

De fleste av oss tar i dag dette som en selvfølge. Men er det virkelig slik og vil det for alltid være slik? Vi ser stadig mer nasjonalistiske tendenser og flere og flere land ønsker økt grensekontroll. Trengs det ikke nå et opprop? – for demokratiske grunnverdier, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Det er her vi har bruk for deg! For også du kan gjøre en innsats. Hev stemmen din, still spørsmål og søk svar. Hva engasjerer deg og hva engasjerer du deg for? Hvordan skape oppmerksomhet når du ønsker å gjøre en forskjell? Hva kan du gjøre for å skape et fredelig og harmonisk samfunn? Og hvilken rolle spiller du i arbeidet med å bevare friheten vi i dag tar for gitt?

Disse og andre spørsmål vil oppta oss under det 13. Tysk-Norsk Ungdomsforum som vil finne sted fra 11.-14. oktober 2019 i Frankfurt am Main i tilknytning til Bokmessen i Frankfurt der Norge i år er fokusland.

Bli med og kom til Frankfurt der du vil bli kjent med andre tyske og norske ungdommer, delta i diskusjoner og oppleve flotte og inspirerende dager, og der også du kan bidra med dine meninger og holdninger.

Du kan velge mellom følgende workshops:

- Medier & Meninger: her vil du lære hvordan man skriver for en avis eller på internett eller hvordan du kan uttrykke dine meninger med bilder

- Språk & Kreativitet: forbind klare budskap med sterke uttrykksformer enten på papir eller på scenen

Hva er forutsetningene for å delta?

Du er mellom 16 og 25 år og kan forstå og snakke litt tysk, du ønsker å bli en del av et tysk-norsk nettverk, du interesserer deg for årets tema, du bidrar gjerne i frivillig arbeid og ønsker å forme fremtiden for deg selv og de kommende generasjonene?  Søknadsfrist: abgelaufen

Kostnader: din deltakelse (overnatting, forpleining og program) er helt gratis, men reisen til/fra Frankfurt (Main) må du dekke selv. Skulle reisen bli dyrere enn EUR 300 vil du kunne få økonomisk støtte fra forumet. I spesielle tilfeller vil forumet også kunne dekke hele reisen.

I tillegg til søknadsskjemaet skal du også skrive en liten tekst (maks 1 side) om noe du interesser deg spesielt for. Dette ønsker vi at skal være på tysk og tysken din trenger ikke å være perfekt. Skulle dette være for vanskelig så kan dette også skrives på norsk.

Etter at søknadsfristen er gått ut vil vi kontakte deg på mail der du vil få vite om du er valgt ut til å delta eller ikke. Vi gleder oss til din søknad! Skulle du ha noen spørsmål så er det bare å ta kontakt på mail: info@dnjf.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Translate to NO:] 13. Deutsch-Norwegisches Jugendforum vom 11. bis 14. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Ausschreibung >hier

Wir können uns frei äußern, ins Ausland reisen, dort studieren oder gar arbeiten, unsere Religion ausüben, unsere Zukunft aktiv mitgestalten und haben das Glück, dass wir in einem Land leben, wo es friedlich zugeht.

Für die meisten von uns ist dies mittlerweile selbstverständlich und wir alle profitieren gewissermaßen davon. Doch ist es wirklich so und wird es immer so sein? Wir sehen zurzeit nationalistische Tendenzen und statt offener Grenzen stehen die Zeichen teilweise auf Abschottung. Braucht es nicht einen Aufschrei? – für demokratische Grundwerte, Menschenrechte und Meinungsfreiheit.

Hier kommst Du ins Spiel! Denn auch Du kannst Deinen Beitrag leisten. Erheb Deine Stimme, stell Fragen und finde Antworten. Was regt Dich auf oder an? Wofür trittst Du ein und wie verschaffst Du Dir Gehör, wenn Du etwas positiv verändern willst. Was kannst Du tun für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben? Und welche Rolle spielst Du, damit auch die Freiheit jedes Einzelnen weiterhin erhalten bleibt.

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns auf dem 13. Deutsch-Norwegischen Jugendforum. Es findet diesmal vom 11.10 - 14.10 2019 in Frankfurt am Main statt – im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse, mit Norwegen als Gastland.

Sei dabei und komm nach Frankfurt, lerne andere deutsche und norwegische Jugendliche kennen, diskutiere mit ihnen, erlebt gemeinsam wunderbare Tage und lass dich inspirieren, wie auch Du Deinen Beitrag für den Erhalt der Freiheit und Demokratie leisten kann.

Du hast die Wahl an Workshops mit folgenden Schwerpunkten teilzunehmen:

Medien & Meinung: zeigt Dir wie Du für Zeitung oder Internet schreibst oder mit Fotos Deine Meinung transportieren kannst. 

Sprache & Kreativität: verbindet klare Botschaften mit starken Ausdrucksformen und gibt Dir Gelegenheit auf Papier oder Bühne kreativ zu sein.

Was sind die Voraussetzungen, um dabei sein zu können?

Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt und verfügst (wenn Norwegisch Deine Muttersprache ist) über ausreichende Deutschkenntnisse? Du möchtest den Austausch zwischen Deutschland und Norwegen unterstützen? Du interessierst Dich für das diesjährige Thema, engagierst Dich ehrenamtlich und möchtest für Deine und die nächste Generation die Zukunft mitgestalten. Dann bewirb Dich online mit dem Anmeldeformular, das du hier downloaden kannst (auf www.dnjf.org). Bewerbungsfrist: 15. August 2019

Kosten: Deine Teilnahme (Unterkunft, Verpflegung und Programm) kostet Dich nichts. Lediglich die Reise nach Frankfurt/Main und zurück musst Du selbst zahlen. Sollten Deine Reisekosten über 300 Euro liegen, erhältst Du einen Zuschuss von uns. In besonderen Fällen können auf Antrag auch die gesamten Reisekosten bezuschusst werden.

Bitte schicke uns Deinen ausgefüllten Anmeldebogen und die Einverständniserklärung Deiner Erziehungsberechtigten (bei Teilnehmern unter 18) per E-Mail an: info@dnjf.org.

Außerdem gehört zur Bewerbung noch ein kurzes Schreiben (max. 1 DIN A4), was Dich am Thema interessiert (möglichst auf Deutsch, aber notfalls auch auf Norwegisch und Dein Deutsch muss wirklich nicht perfekt sein!)

Nach Ende der Bewerbungsfrist teilen wir Dir per E-Mail mit, ob Du im Herbst dabei bist.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Wenn Du noch Fragen hast, schick uns einfach eine E-Mail an: info@dnjf.org

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva er idéen bak det Tysk-Norske Ungdomsforum? Her får du svaret eller se på video

totop